Homepage

Новартис има за цел да промени медицинската практика, като за нас иновациите означават не само бързо ...

Нашата стратегия в научноизследователската и развойна дейност се основава на иновативни научни методи и ...

Explore Novartis

Бизнес дейността на Новартис e фокусирана в три дивизии, разполагащи с потенциал за иновации и глобален обхват: фармасютикълс, офталмология и генерични лекарства.