Homepage

Клиничните изпитвания са научни изследвания, чиято цел е да се намерят отговори на конкретни въпроси и ...
Новартис е удостоена с множество награди за постиженията си в изследователската и развойна дейност, ...

Explore Novartis

Featured / 19 февруари

Клетъчни и генни терапии в Новартис

Нашите екипи развиват клетъчните и генни терапии в полза на пациентите  ...

Бизнес дейността на Новартис e фокусирана в две дивизии, разполагащи с потенциал за иновации и глобален обхват: иновативни лекарства и генерични лекарства.