Homepage

Новартис има за цел да промени медицинската практика, като за нас иновациите означават не само бързо...

Нашата стратегия в научноизследователската и развойна дейност се основава на иновативни научни методи и...

Научете повече за Новартис