Проучвания в областта на наследствената ретинална дистрофия (НРД)