Иновации в Новартис

Teaser: 

Новартис има за цел да промени медицинската практика, като за нас иновациите означават не само бързо разработване на ефективни, таргетирани лекарства, но и осигуряване на достъп до тези лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Publish Date: 
Friday, 19 February 2016 - 10:00am