Ангажиментът на Новартис към пациентите и лицата, които се грижат за тях